Search results

  1. K

    Projekty punktów ładowania z dotacja EU

    Wrażenie też robi drugi projekt Tesli na pozostałe 16 krajów EU z 6458 stacji w 613 lokalizacjach. Jak to klasyk mówił "mają rozmach sk@$&*ny" ;)
  2. K

    Projekty punktów ładowania z dotacja EU

    W linku poniżej informacje lista projektów z dofinansowaniem z Unii na budowę stacji ładowania. Warto zwrócić uwagę na ilość projektów Tesli (również w PL). Robi wrażenie...
Top