Mój elektryk dla firm/JDG ścieżka leasing - wsteczna możliwość uzyskania dopłaty

bartekgr

Zadomawiam się
Poniżej odpowiedź z NFOŚiGW na pytanie o możliwość pozyskania dopłaty do leasingu na jednoosobową działalność gospodarczą, przy umowie i odbiorze samochodu teraz. Dalej sprowadza się do to możliwości / chęci aneksowania umów przez leasingodawców, ale dzielę się, bo porządkuje trochę informacje.W przypadku chęci ubiegania się o dopłaty do leasingu, należy zgłosić się do firmy leasingowej biorącej udział w programie Mój elektryk.
Lista firm leasingowych biorących udział w programie Mój elektryk za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska znajduje się pod adresem:

W przypadku już zakupionego w drodze leasingu samochodu istotne jest przystąpienie firmy leasingowego do współpracy z bankiem oraz możliwość zmiany umowy leasingu umożliwiającej skorzystanie z dofinansowania.

Przekazuję informację jaką przekazywaliśmy firmom leasingowym w kontekście możliwości uzyskania dopłaty do zawartych już wcześniej umów leasingu.

Kwalifikowalność umów leasingu do objęcia dopłatami

1. Czy będzie można zawnioskować o dotację dla umów leasingu już uruchomionych?

Tak, o ile możliwe będzie dostosowanie zawartej już umowy leasingu do warunków, na jakich może być udzielana dotacja w ramach programu „Mój elektryk”.
Zgodnie z programem:
„Okres kwalifikowalności kosztów od 01.05.2020 r. do 31.12.2025 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:
  • koszty związane z zakupem nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 lub L1e- L7e;
  • opłata wstępna i opłata transferowa w wysokości do 1,5% opłaty wstępnej, ustalone w umowach leasingu, w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczących pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 lub L1e- L7e.”

Można będzie wystąpić o dotację jedynie w przypadku, gdy leasing został udzielony przez firmę leasingową, która zawarła z Bankiem umowę współpracy w zakresie realizacji Programu.

W praktyce oznacza to, że już zawarta umowa leasingu musiała by zostać aneksowana w taki sposób, by wyodrębnione w niej zostały „opłata wstępna” i „opłata transferowa”, bo tylko do tych opłat ujętych w umowie leasingu możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Przy czym przez Opłatę wstępną należy rozumieć określoną w Umowie Leasingu (w tym przypadku aneksie) jednorazową opłatę należną od Korzystającego na rzecz Firmy Leasingowej, służącą pokryciu określonej części kapitału do spłaty przez Korzystającego (Ceny Pojazdu). Opłata wstępna nie zawiera innych kosztów, opłat i innych należności związanych z zawarciem Umowy Leasingu i jest wyszczególniana w fakturze wystawianej przez Firmę Leasingową, do uiszczenia której Korzystający jest zobowiązany. Opłata wstępna w całości lub w części jest pokrywana z Dotacji.

Dodatkowo pozostałe warunki kwalifikowalności przedsięwzięcia określone w programie Mój elektryk muszą być spełnione, w szczególności:
  • w dniu zawarcia umowy leasingu (tej pierwotnej) pojazd musiał być fabrycznie nowy (zgodnie z definicją pojazdu zawarta w programie),
  • nie podlega dofinansowaniu pojazd, dla którego w dniu złożenia wniosku minął okres trwałości, co dla leasingu oznacza, że upłynęło więcej niż 2 lata od dnia przekazania beneficjentowi (korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu.
  • umowa leasingu/aneks nie może być zawarta na okres krótszy niż 2 lata,
  • umowa leasingu/aneks nie może zawierać zapisów uniemożliwiających zachowania okresu trwałości, na zasadach opisanych w umowie Dotacji.

Pozdrawiam,
Departament Transportu Zeroemisyjnego
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

ev6

Nowy na Forum
Cześć

Właśnie dostałem odpowiedź z PKO Leasing:
„Transakcje z dotacją dotyczą tylko umów nowo zawieranych, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości aneksowania umów już zawartych, produkt pomimo informacji jaką ogłosił NFOŚ nie uwzględnia takiego rozwiązania.
Odpowiedz na zadane pytanie mówi o możliwościach: „o ile możliwe będzie dostosowanie zawartej już umowy leasingu do warunków, na jakich może być udzielana dotacja w ramach programu „Mój elektryk”.
Niestety my nie mamy możliwości dostosowania już zawartej umowy, nawet w drodze aneksu vs program Mój elektryk.”

Czy można coś teraz z tym zrobić czy już ścieżka zamknięta ?

Przy okazji chciałem powiedzieć wszystkim - Cześć ! to mój pierwszy post na forum.
 

Pawel2357

Nowy na Forum
Cześć

Właśnie dostałem odpowiedź z PKO Leasing:
„Transakcje z dotacją dotyczą tylko umów nowo zawieranych, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości aneksowania umów już zawartych, produkt pomimo informacji jaką ogłosił NFOŚ nie uwzględnia takiego rozwiązania.
Odpowiedz na zadane pytanie mówi o możliwościach: „o ile możliwe będzie dostosowanie zawartej już umowy leasingu do warunków, na jakich może być udzielana dotacja w ramach programu „Mój elektryk”.
Niestety my nie mamy możliwości dostosowania już zawartej umowy, nawet w drodze aneksu vs program Mój elektryk.”

Czy można coś teraz z tym zrobić czy już ścieżka zamknięta ?

Przy okazji chciałem powiedzieć wszystkim - Cześć ! to mój pierwszy post na forum.
W PKO leasing otrzymałem odpowiedź dyrektora dotycząca dotacji dla umów podpisanych wstecz:

Na dzisiaj nie mamy możliwości uruchomienia dotacji dla umów już aktywnych, ale nie jest to odpowiedź ostateczna. Pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby „wtłoczyć” umowy aktywne w ramy programu „Mój Elektryk”, ale na ten moment ani my, ani nikt na rynku nie ma na to jednoznacznego pomysłu. NFOŚiGW przyjął założenie, że jest to możliwe, ale nie przeprowadził żadnych konsultacji z branżowych i postawił nas w sytuacji – zastanówcie się jak to zrobić, a nie jest to takie proste. Początkowo całkowicie odrzuciliśmy ten scenariusz, ale w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe wytyczne z BOŚ i wróciliśmy do tematu.

Poproś Klienta jeszcze o chwilę cierpliwości – raczej liczoną w tygodniach.

Proponuję naciskać na BOŚ i kontaktować się na jakim etapie jest ten proces. W tym momencie projekt jest jeszcze bardzo elastyczny i na bieżąco pojawiają się zmiany.
 

Pawel2357

Nowy na Forum
W PKO leasing otrzymałem odpowiedź dyrektora dotycząca dotacji dla umów podpisanych wstecz:

Na dzisiaj nie mamy możliwości uruchomienia dotacji dla umów już aktywnych, ale nie jest to odpowiedź ostateczna. Pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby „wtłoczyć” umowy aktywne w ramy programu „Mój Elektryk”, ale na ten moment ani my, ani nikt na rynku nie ma na to jednoznacznego pomysłu. NFOŚiGW przyjął założenie, że jest to możliwe, ale nie przeprowadził żadnych konsultacji z branżowych i postawił nas w sytuacji – zastanówcie się jak to zrobić, a nie jest to takie proste. Początkowo całkowicie odrzuciliśmy ten scenariusz, ale w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe wytyczne z BOŚ i wróciliśmy do tematu.

Poproś Klienta jeszcze o chwilę cierpliwości – raczej liczoną w tygodniach.

Proponuję naciskać na BOŚ i kontaktować się na jakim etapie jest ten proces. W tym momencie projekt jest jeszcze bardzo elastyczny i na bieżąco pojawiają się zmiany.
Gdyby ktoś wiedział coś więcej to proszę o info.
 

TomTom

Zadomawiam się
Przeszkoda, o której słyszałem (nie wiem na ile prawdziwa), to konieczność zmiany pozycji bilansowych w odniesieniu do umów historycznych, jeśli w czasie trwania miałyby zostać powiązane z dotacją. Tzn. wszystko da się skorygować, ale ilość przypadków jest za mała, a koszt operacyjny "korekt" za duży, aby dać impuls do zmiany podejścia.
 

Piernik

Posiadacz elektryka
Przeszkoda, o której słyszałem (nie wiem na ile prawdziwa), to konieczność zmiany pozycji bilansowych w odniesieniu do umów historycznych, jeśli w czasie trwania miałyby zostać powiązane z dotacją. Tzn. wszystko da się skorygować, ale ilość przypadków jest za mała, a koszt operacyjny "korekt" za duży, aby dać impuls do zmiany podejścia.
Na pewno FV na OW trzeba korygować bo musi być wyszczególniona ta opłata transferowa.
Co do zmian bilansowych to raczej ściema.
 

bartekgr

Zadomawiam się
Mamy jeszcze nadzieję na wsteczne dofinansowanie w leasingu dla firm dla tych, którzy auto już odebrali?
 

usrobo

Posiadacz elektryka
jeśli OW była na tyle duża ze zmieści 27000zł dopłaty to szanse są, jak się juz wszystko uspokoi to pewnie sa sie to ogarnąć.
Prawnie nie ma przeciwskazań
 

usrobo

Posiadacz elektryka
ponawiam pytanie, czy ktoś juz dostał kasę z BOŚ jako doplatę do leasingu?
 

idolw

Zadomawiam się
Tydzień temu podpisałem wniosek w VWFS - sami się odezwali, że już są przygotowani na ogarnięcie dopłat dla wcześniej zawartych umów. Kupiłem ID3 jakieś 10 dni przed ogłoszeniem dopłat dla firm, z obawy na późniejszy brak towaru. Teraz czekam :)
 

idolw

Zadomawiam się
wszystko zależy od firmy leasingowej. Ten program powinien starczyć na ok. 27000 aut (to mi mówił człowiek w VWFS, nie sprawdzałem). Jeśli firma się ogarnie, to wszystkie auta kupione w całym okresie trwania programu się łapią.
 

Karolwys

Zadomawiam się
Witam czy też ktoś ma problem w BNP żeby dostać wniosek wsteczny bo twierdzą że ich stanowisko banku jest takie że nie Składają tego. Dzwoniąc do funduszu powiedziano mi że to jest kpina i oni se nie mogę tak robić,bo to jest ustawowo zagwarantowane natomiast jeżeli złożę jakąś skargę to pewnie i tak gówno z tego będzie, czy ktoś ma podobny problem i wie jak to ugryźć. To jakas kpina z filmu barei
 

krzyss

Pionier e-mobilności
Witam czy też ktoś ma problem w BNP żeby dostać wniosek wsteczny bo twierdzą że ich stanowisko banku jest takie że nie Składają tego. Dzwoniąc do funduszu powiedziano mi że to jest kpina i oni se nie mogę tak robić,bo to jest ustawowo zagwarantowane natomiast jeżeli złożę jakąś skargę to pewnie i tak gówno z tego będzie, czy ktoś ma podobny problem i wie jak to ugryźć. To jakas kpina z filmu barei
Santander tez nie robi wstecznie. Obowiazuje Cie umowa leasingu a w niej nie ma mowy o doplatach.
 

sebsek

Fachowiec
Potwierdzam, że w VW Leasing jest już możliwość składania wniosków o wsteczną dotację. Dzisiaj wysłałem wypełniony wniosek BOŚ (po kontroli poprawności wypełnienia człowieka z VW Leasing) i zobaczymy czy przejdzie :)

Najważniejsze to to aby opłata wstępna w leasingu była powyżej tych magicznych 27 000zł
 

t3sla4sun

Zadomawiam się
Czy ktoś wie jak to wygląda w SCMultirent? (Czyli podbrand Santander) albo szerzej w grupie Santander? Czy komuś udało się uzyskać wsteczne dofinansowanie za grudzień 2021?
 

JareG

Pionier e-mobilności
Czy ktoś wie jak to wygląda w SCMultirent? (Czyli podbrand Santander) albo szerzej w grupie Santander? Czy komuś udało się uzyskać wsteczne dofinansowanie za grudzień 2021?
Santander

Pozdrawiam
 

tokwi

Posiadacz elektryka
Czy te limity nadal wyglądają tak jak poniżej, czy są inne?
  • 225 tys. zł netto dla podatników VAT, którzy będą wykorzystywać samochód elektryczny wyłącznie dla celów firmy
  • 201 tys. 793 zł netto dla podatników VAT, którzy będą użytkować samochód elektryczny również prywatnie
  • 225 tys. zł brutto dla niebędących podatnikami VAT.
 
Top